สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42708,ฉ1 42709,ฉ2 42710,ฉ3 42711,ฉ4 42712,ฉ5
เลขหมู่ 784 ว179N ล2
ชื่อคน
 • วาดศิลป์,สำนักพิมพ์
 • ชื่อเรื่อง
 • Note & Chord รวมเล่ม 2 Vol.23-31
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วาดศิลป์ ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ ไม่ปรากฎเลขหน้า 180 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • หนังสือเพลง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วาดศิลป์,สำนักพิมพ์
 • Note & Chord รวมเล่ม 2 Vol.23-31
 • หนังสือเพลง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78A42708   784 ว179N ล2 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78A42709   784 ว179N ล2 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78A42710   784 ว179N ล2 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  78A42711   784 ว179N ล2 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  78A42712   784 ว179N ล2 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2322]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver