สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42805
ISBN 974-268-6297
เลขหมู่ 170 ธ41ธ 2541
ชื่อคน
 • ธรรมศักดิ์มนตรี,เจ้าพระยา
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมจริยา เล่ม 4
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2541
  บรรณลักษณ์ 119 หน้า บริจาค
  หมายเหตุ จัดพิมพ์เป็นเอกสารพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อันดับที่ 6 โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนกรสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • คุณธรรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธรรมศักดิ์มนตรี,เจ้าพระยา
 • ธรรมจริยา เล่ม 4
 • คุณธรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  17A42805   170 ธ41ธ 2541  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2346]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver