สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42807
ISBN 974-7381-07-9
เลขหมู่ 709.593 ส255ศ 2540
ชื่อคน
 • สันติ เล็กสุขุม
 • ชื่อเรื่อง
 • ศิลปะสุโขทัย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เมืองโบราณ 2540
  บรรณลักษณ์ 136 หน้า ภาพประกอบ 250 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ศิลปกรรมไทย-สมัยสุโขทัย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สันติ เล็กสุขุม
 • ศิลปะสุโขทัย
 • ศิลปกรรมไทย-สมัยสุโขทัย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  70B42807   709.593 ส255ศ 2540  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2348]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver