สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40843,ฉ1
ISBN 974-08-1874-9
เลขหมู่ ย บ72ต 2537
ชื่อคน
 • มาลา คำจันทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ตำนานบรรพชน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2537
  บรรณลักษณ์ 64 หน้า ภาพประกอบ 50 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มาลา คำจันทร์
 • ตำนานบรรพชน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J40843   ย บ72ต C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [239]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver