สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43494
ISBN 974-86805-6-8
เลขหมู่ ย ผ12บ 2531
ชื่อคน
 • ผกาวดี อุตตโมทย์
 • ชื่อเรื่อง
 • บ้านดอกไม้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดวงกมลสมัย 2531
  บรรณลักษณ์ 273 หน้า 57 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ผกาวดี อุตตโมทย์
 • บ้านดอกไม้
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J43494   ย ผ12บ  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2392]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver