สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43508,ฉ1
ISBN 0751360651
เลขหมู่ R 503 H-F V.66
ชื่อคน
 • Halley, Ned
 • ชื่อเรื่อง
 • FARM
 • พิมพลักษณ์ London A Darling Kindersley Book 1996
  ชื่อชุด
 • Eyewitness Guides
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • FARM
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Halley, Ned
 • FARM
 • Eyewitness Guides
 • FARM
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES43508   R 503 C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2401]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver