สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43522,ฉ1
เลขหมู่ R 503 C-M V.80
ชื่อคน
 • Cooper,Christopher
 • ชื่อเรื่อง
 • Matter
 • พิมพลักษณ์ London Dorling Kindersley 1992
  บรรณลักษณ์ 64p illus 595 Bath
  ชื่อชุด
 • Eyewitness Guides
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • MATTER
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Cooper,Christopher
 • Matter
 • Eyewitness Guides
 • MATTER
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES43522   R 503 C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2415]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver