สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43523,ฉ1(1) 43524,ฉ1(2) 43525,ฉ1(3) 43526,ฉ1(4) 43527,ฉ1(5) 43528,ฉ1(6) 43529,ฉ1(7) 43530,ฉ1(8) 43531,ฉ1(9) 43532,ฉ1(10) 43533,ฉ1(11) 43534,ฉ1(12) 43535,ฉ1(13) 43536,ฉ1(14) 43537,ฉ1(15) 43538,ฉ1(16) 43539,ฉ1(17) 43540,ฉ1(18) 43541,ฉ1(19) 43542,ฉ1(20)
เลขหมู่ อ 030 ม71D 2538
ชื่อคน
 • มาร์ตินา,ไกโด
 • ชื่อเรื่อง
 • Disney's โลกมหัศจรรย์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บริษัท โกรเลียร์อินเตอร์เนชั่นแนล 2538
  บรรณลักษณ์ 1 ชุด 20 เล่ม ภาพประกอบ -บาท
  ชื่อชุด
 • Disney's โลกมหัศจรรย์
 • หมายเหตุ 1ชุด 20 เล่ม 1.โลกมหัศจรรย์ 2.ธรรมชาติ 3.การค้นพบที่น่ามหัศจรรย์บางอย่าง 4.การคมนาคมขนส่ง 5.จากถำ้ถึงตึกระฟ้า 6.นก ปลา และแมลง 7.การสำรวจและการค้นพบ 8.สมบัติของโลก 9.วิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี 10.การคำนวณและตำนาน 11.วันหยุดทั่วโลก 12.ท่องไปกับกาลเวลา 13.ทวีป 14.นิทาน 15.ร่างกายของเรา 16.ตะวันตกไกล 17.นครหลวงที่สำคัญ 18.ผู้นำที่ยิ่งใหย่ 19.ศิลป:อดีตถึงปัจจุบัน 20.ประวัติวอลย์ดิสนีย์กับภาพยนต์การ์ตูน/ดรรชนี
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • Disney's โลกมหัศจรรย์
 • เพิ่มบุคคล
 • ศูนย์การแปล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย,แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มาร์ตินา,ไกโด
 • Disney's โลกมหัศจรรย์
 • Disney's โลกมหัศจรรย์
 • Disney's โลกมหัศจรรย์
 • ศูนย์การแปล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย,แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  03A43523   อ 030 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  03A43524   อ 030 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  03A43525   อ 030 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  03A43526   อ 030 C.4  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  03A43527   อ 030 C.5  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  03A43528   อ 030 C.6  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  03A43529   อ 030 C.7  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  03A43530   อ 030 C.8  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  03A43531   อ 030 C.9  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  03A43532   อ 030 C.10  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  03A43533   อ 030 C.11  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  03A43534   อ 030 C.12  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13.  03A43535   อ 030 C.13  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14.  03A43536   อ 030 C.14  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15.  03A43537   อ 030 C.15  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16.  03A43538   อ 030 C.16  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17.  03A43539   อ 030 C.17  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18.  03A43540   อ 030 C.18  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19.  03A43541   อ 030 C.19  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20.  03A43542   อ 030 C.20  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2416]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver