สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43552,ฉ1 43553,ฉ2 43554,ฉ3 43555,ฉ4 43556,ฉ5
ISBN 974-
เลขหมู่ 639.3593 อ174ป 2543
ชื่อคน
 • อรุณรักษ์ พ่วงผล
 • ชื่อเรื่อง
 • ประมง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ หจก.กิจศึกษาเทรดดิ้ง,จำหน่าย โรงพิมพ์อักษรไทย 2543
  บรรณลักษณ์ 103หน้า ภาพประกอบ 350บาท
  ชื่อชุด
 • ส่งเสริมความรู้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดเกษตรพัฒนาวิชาเกษตรธรรมชาติเชิงธุรกิจ
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ประมง-ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อรุณรักษ์ พ่วงผล
 • ประมง
 • ส่งเสริมความรู้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดเกษตรพัฒนาวิชาเกษตรธรรมชาติเชิงธุรกิจ
 • ประมง-ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63B43552   639.3593 อ174ป 2543 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  63B43553   639.3593 อ174ป 2543 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  63B43554   639.3593 อ174ป 2543 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  63B43555   639.3593 อ174ป 2543 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  63B43556   639.3593 อ174ป 2543 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2419]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver