สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43561,ฉ1 43562,ฉ2 43563,ฉ3 43564,ฉ4
ISBN 974-222-270-3
เลขหมู่ 581.593 อ172พ 2543
ชื่อคน
 • อร่าม คุ้มทรัพย์
 • ชื่อเรื่อง
 • พืช
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ หจก.กิจศึกษาเทรดดิ้ง,จำหน่าย โรงพิมพ์อักษรไทย 2543
  บรรณลักษณ์ 84หน้า ภาพประกอบ 350บาท
  ชื่อชุด
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พืช-ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อร่าม คุ้มทรัพย์
 • พืช
 • พืช-ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  58A43561   581.593 อ172พ 2543 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  58A43562   581.593 อ172พ 2543 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  58A43563   581.593 อ172พ 2543 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  58A43564   581.593 อ172พ 2543 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2422]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver