สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43357,ฉ1 43358,ฉ2 43359,ฉ3 43360,ฉ4 43361,ฉ5
ISBN 974-222-610-5
เลขหมู่ ย จ214ล 2543
ชื่อคน
 • จิรัญญา
 • ชื่อเรื่อง
 • ลอยกระทง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บรรณกิจ 1991 2543
  บรรณลักษณ์ 15หน้า ภาพประกอบ 100บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ลอยกระทง
 • เพิ่มบุคคล
 • กมล ทองสุนทร,ภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จิรัญญา
 • ลอยกระทง
 • ลอยกระทง
 • กมล ทองสุนทร,ภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J43357   ย จ214ล C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  J43358   ย จ214ล C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  J43359   ย จ214ล C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  J43360   ย จ214ล C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  J43361   ย จ214ล C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2442]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver