สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43451,ฉ1 43452,ฉ2 43453,ฉ3
ISBN 974-8211-8-7-8
เลขหมู่ 915.9311 ส331ธ 2542
ชื่อคน
 • สุดารา สุจฉายา,บรรณาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ธนบุรี
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สารคดี 2542
  บรรณลักษณ์ 236หน้า ภาพประกอบ:ตาราง:แผนที่ 380บาท
  ชื่อชุด
 • นักเดินทาง...เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ธนบุรี-ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุดารา สุจฉายา,บรรณาธิการ
 • ธนบุรี
 • นักเดินทาง...เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน
 • ธนบุรี-ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A43451   915.9311 ส331ธ 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A43452   915.9311 ส331ธ 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91A43453   915.9311 ส331ธ 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2474]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver