สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43473,ฉ1 43474,ฉ2 43475,ฉ3 43476,ฉ4 43477,ฉ5
ISBN 974-7595-31-1
เลขหมู่ 133.1 ส111ต 2543
ชื่อคน
 • ส.พลายน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • ตำนานผีไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นำ้ฝน 2543
  บรรณลักษณ์ 192หน้า ภาพประกอบ 130บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ผี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ส.พลายน้อย
 • ตำนานผีไทย
 • ผี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  13A43473   133.1 ส111ต 2543 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  13A43474   133.1 ส111ต 2543 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  13A43475   133.1 ส111ต 2543 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  13A43476   133.1 ส111ต 2543 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  13A43477   133.1 ส111ต 2543 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2479]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver