สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43654,ฉ1
เลขหมู่ 658.3 ร76ย ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • รุจิเรข เลขะวงศ์,ผู้แปล
 • ชื่อเรื่อง
 • ยอดหญิงนักบริหาร(Knowing Your Score)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ธนบรรณ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 297หน้า 71บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การบริหารงานบุคคล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • รุจิเรข เลขะวงศ์,ผู้แปล
 • ยอดหญิงนักบริหาร(Knowing Your Score)
 • การบริหารงานบุคคล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65B43654   658.3 ร76ย ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2489]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver