สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43676,ฉ1 43677,ฉ2 43678,ฉ3 43679,ฉ4 43680,ฉ5
ISBN 974-222-329-7
เลขหมู่ 915.9302 ร39- 2544
ชื่อเรื่อง
 • รักเมืองไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ตาวันพับลิชชิ่ง 2544
  บรรณลักษณ์ 176หน้า ภาพประกอบ 200บาท
  ชื่อชุด
 • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต(วิชาบังคับ)
 • หมายเหตุ หนังสือประกอบการเรียน(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและแบบฝึกหัด)
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ไทย-อารยธรรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • รักเมืองไทย
 • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต(วิชาบังคับ)
 • ไทย-อารยธรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A43676   915.9302 ร39- 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A43677   915.9302 ร39- 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91A43678   915.9302 ร39- 2544 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  91A43679   915.9302 ร39- 2544 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  91A43680   915.9302 ร39- 2544 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2494]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver