สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43700,ฉ1
ISBN 974-7772-53-1
เลขหมู่ 895.9111 ส299ก 2543
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • ชื่อเรื่อง
 • กาพยคดี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ 2543
  บรรณลักษณ์ 200หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ฉันท์-รวมเรื่อง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • กาพยคดี
 • ฉันท์-รวมเรื่อง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A43700   895.9111 ส299ก 2543 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2502]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver