สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40858,ฉ1
เลขหมู่ 333.7 ก195- 2541
ชื่อนิติบุคคล
 • ระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • ชื่อเรื่อง
 • อู่นำ้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ องค์การจัดการนำ้เสีย กระทรวงซิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2541
  บรรณลักษณ์ 46 หน้า ภาพประกอบ
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ธรรมชาติ-การสงวนรักษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • อู่นำ้
 • ธรรมชาติ-การสงวนรักษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  33A40858   333.7 ก195- 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [257]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver