สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42994,ฉ1 42995,ฉ2 42996,ฉ3
ISBN 974-7462-50-8
เลขหมู่ 759.9593 ส367ศ 2542
ชื่อคน
 • เสน่ห์ หลวงสุนทร
 • ชื่อเรื่อง
 • ศิลปไทย(ศปง451,452)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2542
  บรรณลักษณ์ 200หน้า ภาพประกอบ 300บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • จิตรกรรม-ไทย-เทคนิคการเขียน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เสน่ห์ หลวงสุนทร
 • ศิลปไทย(ศปง451,452)
 • จิตรกรรม-ไทย-เทคนิคการเขียน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  75B42994   759.9593 ส367ศ 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  75B42995   759.9593 ส367ศ 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  75B42996   759.9593 ส367ศ 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2572]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver