สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42728,ฉ1 42729,ฉ2 42730,ฉ3 42731,ฉ4 42732,ฉ5 43026,ฉ6 43027,ฉ7 43028,ฉ8 43029,ฉ9 43030,ฉ10
ISBN 974-74615-0-1
เลขหมู่ 700 ว179ว ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • วาดศิลป์,สำนักพิมพ์
 • ชื่อเรื่อง
 • วิจิตรศิลป์ 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วาดศิลป์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 112หน้า ภาพประกอบ 120บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ศิลปะ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วาดศิลป์,สำนักพิมพ์
 • วิจิตรศิลป์ 2
 • ศิลปะ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  70A42728   700 ว179ว ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  70A42729   700 ว179ว ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  70A42730   700 ว179ว ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  70A42731   700 ว179ว ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  70A42732   700 ว179ว ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  70A43026   700 ว179ว ม.ป.ป. C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  70A43027   700 ว179ว ม.ป.ป. C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  70A43028   700 ว179ว ม.ป.ป. C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  70A43029   700 ว179ว ม.ป.ป. C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  70A43030   700 ว179ว ม.ป.ป. C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2579]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver