สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40861,ฉ1 40898,ฉ2
เลขหมู่ อ 503 ฟ23ล 2536
ชื่อคน
 • ฟาร์นดอน,จอห์น
 • ชื่อเรื่อง
 • ลมฟ้าอากาศ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แปลนพับลิชชิ่ง 2536
  บรรณลักษณ์ 60 หน้า ภาพประกอบ 150 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุดนักสำรวจน้อย
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์
 • เพิ่มบุคคล
 • กิตติชัย บรรจง,สุภาวดี หาญเมธี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฟาร์นดอน,จอห์น
 • ลมฟ้าอากาศ
 • ชุดนักสำรวจน้อย
 • วิทยาศาสตร์
 • กิตติชัย บรรจง,สุภาวดี หาญเมธี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  32200970125616   อ 503 ฟ23ล 2536 C.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [259]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver