สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40757,ฉ1 40758,ฉ2 40759,ฉ3 40760,ฉ4 40761,ฉ5
ISBN 974-8353-25-7
เลขหมู่ 303.4 ว211 2542
ชื่อคน
 • กฤษณา วงษาสันต์
 • ชื่อเรื่อง
 • วิถีไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2542
  บรรณลักษณ์ 326 หน้า 150 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ไทย-ความเป็นอยู่และประเพณี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กฤษณา วงษาสันต์
 • วิถีไทย
 • ไทย-ความเป็นอยู่และประเพณี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30A40757   303.4 ว211 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  30A40758   303.4 ว211 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  30A40759   303.4 ว211 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  30A40760   303.4 ว211 2542 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  30A40761   303.4 ว211 2542 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [26]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver