สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43787,ฉ1
ISBN 974-518-000-9
เลขหมู่ ย อ247ช 2534
ชื่อคน
 • อำนาจ เย็นสบาย
 • ชื่อเรื่อง
 • ช้างงาทอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ต้นอ้อ 2534
  บรรณลักษณ์ ไม่ปรากฏเลขหน้า ภาพประกอบ -บาท
  ชื่อชุด
 • หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด จริยธรรม
 • --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อำนาจ เย็นสบาย
 • ช้างงาทอง
 • หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด จริยธรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J43787   ย อ247ช C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2668]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver