สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43807,ฉ1 43808,ฉ2 43809,ฉ3 43810,ฉ4 43811,ฉ5
ISBN 974-005-564-8
เลขหมู่ ย น72ช 2536
ชื่อคน
 • นิภา สุขพิทักษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ช้างก้อย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2536
  บรรณลักษณ์ ไม่ปรากฏเลขหน้า ภาพประกอบ 30 บาท
  ชื่อชุด
 • หนังสือชุดภาพและการ์ตูน
 • --- ซื้อ
  เพิ่มบุคคล
 • ปรีเปรม เปลี่ยนบำรุง,ผู้วาดภาพ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิภา สุขพิทักษ์
 • ช้างก้อย
 • หนังสือชุดภาพและการ์ตูน
 • ปรีเปรม เปลี่ยนบำรุง,ผู้วาดภาพ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J43807   ย น72ช C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  J43808   ย น72ช C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  J43809   ย น72ช C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  J43810   ย น72ช C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  J43811   ย น72ช C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2676]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver