สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43968
ISBN 974-08-1480-8
เลขหมู่ R 423.95911 ส241N 2537
ชื่อคน
 • สอ เสถบุตร
 • ชื่อเรื่อง
 • New Model Thai - English Dictionary
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2537
  บรรณลักษณ์ 478 หน้า 150 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พจนานุกรม-ภาษาอังกฤษ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สอ เสถบุตร
 • New Model Thai - English Dictionary
 • พจนานุกรม-ภาษาอังกฤษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES43968   R 423.95911  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2704]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver