สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43885,ฉ1 43886,ฉ2 43887,ฉ3 43888,ฉ4 43889,ฉ5
ISBN 974-00-08189-4
เลขหมู่ ย ส331- 2541
ชื่อเรื่อง
 • สุดสาคร
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,จำหน่ายโดยองค์การค้าคุรุสภา 2541
  บรรณลักษณ์ 40หน้า ภาพประกอบ 80บาท
  ชื่อชุด
 • ชุดภาพและการ์ตูนอมตะ อันดับที่ 4
 • --- ซื้อ
  เพิ่มบุคคล
 • ปยุต เงากระจ่าง และคนอื่น ๆ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุดสาคร
 • ชุดภาพและการ์ตูนอมตะ อันดับที่ 4
 • ปยุต เงากระจ่าง และคนอื่น ๆ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J43885   ย ส331- C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  J43886   ย ส331- C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  J43887   ย ส331- C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  J43888   ย ส331- C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  J43889   ย ส331- C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2709]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver