สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40883,ล1 40884,ล2 40885,ล3 40886,ล4
เลขหมู่ ย น68-
ชื่อคน
 • ประชุม ศิริธรรมวัฒน์,บรรณาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • นิทานชาดก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อาเซียนโปรโมชั่น
  บรรณลักษณ์ 4 เล่ม
  ชื่อชุด
 • โครงการหนังสือการ์ตูนเสริมศึกษา
 • --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประชุม ศิริธรรมวัฒน์,บรรณาธิการ
 • นิทานชาดก
 • โครงการหนังสือการ์ตูนเสริมศึกษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J40883   ย น68- C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  J40884   ย น68- C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  J40885   ย น68- C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  J40886   ย น68- C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [271]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver