สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43890,ฉ1 43891,ฉ2 43892,ฉ3 43893,ฉ4 43894,ฉ5
ISBN 974-00-3717-8
เลขหมู่ ย ว191ห 2530
ชื่อคน
 • วิชา พรหมจันทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • หมาต้อ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2530
  บรรณลักษณ์ 24หน้า ภาพประกอบ 10บาท
  ชื่อชุด
 • ชุดภาพและการ์ตูน
 • --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิชา พรหมจันทร์
 • หมาต้อ
 • ชุดภาพและการ์ตูน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J43890   ย ว191ห C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  J43891   ย ว191ห C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  J43892   ย ว191ห C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  J43893   ย ว191ห C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  J43894   ย ว191ห C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2710]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver