สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43905,v1
ISBN 0-792-45051-5
เลขหมู่ J W-E 1989
ชื่อคน
 • Walt Disney
 • ชื่อเรื่อง
 • Casey at the Bat
 • พิมพลักษณ์ Hong Kong Twin Books Mallards Press 1989
  บรรณลักษณ์ 43 p. illus. Not for sale
  ชื่อชุด
 • Series American Classics
 • --- Not for sale
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Walt Disney
 • Casey at the Bat
 • Series American Classics
 • [2738]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver