สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43895,v.1 43896,v.2 43897,v.3 43898,v.4 43899,v.5 43900,v.6 43901,v.7 43902,v.8 43903,v.9 43904,v.10
ISBN 1-85697-257-7
เลขหมู่ R 030 K- 1994
ชื่อเรื่อง
 • Kingfisher Child's World Encyclopedia
 • พิมพลักษณ์ Italy Larausse plc 1994
  บรรณลักษณ์ 1ชุด(10เล่ม) ภาพประกอบ
  หมายเหตุ 1 ชุด 10เล่ม v.1 The Universe,v.2 Our Planet Earth,v.3 The Sea,v.4 All Kinds of Animals,v.5 Plants,v.6 When Dinosaurs Lived,v.7 My Body,v.8 Machines,v.9 Science,v.10 People and Places
  --- Sale
  หัวเรื่อง
 • สารานุกรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Kingfisher Child's World Encyclopedia
 • สารานุกรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES43895   R 030 C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  RESA43896   R 030 C.2  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  RESA43897   R 030 C.3  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  RESA43898   R 030 C.4  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  RESA43899   R 030 C.5  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  RESA43900   R 030 C.6  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  RESA43901   R 030 C.7  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  RESA43902   R 030 C.8  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  RESA43903   R 030 C.9  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  RESA43904   R 030 C.10  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2746]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver