สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 44056,ฉ1 44057,ฉ2 44058,ฉ3
ISBN 974-08-3605-4
เลขหมู่ 310 จ126ส 2540
ชื่อคน
 • จรัญ จันทลักขนา
 • ชื่อเรื่อง
 • ถิติเบื้องต้นแบบประยุกต์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2540
  บรรณลักษณ์ 364 หน้า ตาราง 280 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สถิติ
 • เพิ่มบุคคล
 • อนันต์ เขื่อนธรรม, ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จรัญ จันทลักขนา
 • ถิติเบื้องต้นแบบประยุกต์
 • สถิติ
 • อนันต์ เขื่อนธรรม, ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  31A44056   310 จ126ส 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  31A44057   310 จ126ส 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  31A44058   310 จ126ส 2540 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2763]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver