สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 44081
เลขหมู่ 229 พ256ธ 2541
ชื่อคน
 • พูนพิศมัย ดิศกุล,หม่อมเจ้าหญิง
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมสำหรับชาวบ้าน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บรรณกิจ 2541
  บรรณลักษณ์ 245 หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พระพุทธศาสนา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พูนพิศมัย ดิศกุล,หม่อมเจ้าหญิง
 • ธรรมสำหรับชาวบ้าน
 • พระพุทธศาสนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  22B44081   229 พ256ธ 2541  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2770]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver