สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 44341
ISBN 0-7513-6148-8
เลขหมู่ R 503 W-G V.93
ชื่อคน
 • Wright,Patricia.
 • ชื่อเรื่อง
 • GOYA
 • พิมพลักษณ์ London Darling Kindersley 1993
  บรรณลักษณ์ 64 p. illus 9.99 ปอนด์(595 Baht)
  ชื่อชุด
 • Eyewitness Guides.
 • หมายเหตุ Visit:www.dk.com
  --- Sale
  หัวเรื่อง
 • GOYA
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Wright,Patricia.
 • GOYA
 • Eyewitness Guides.
 • GOYA
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES44341   R 503  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2893]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver