สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 44352
ISBN 0-7513-2876-6
เลขหมู่ R 503 A-W V.1
ชื่อคน
 • Adams,Simon.
 • ชื่อเรื่อง
 • WORLD WAR II
 • พิมพลักษณ์ London Dorling Kindersley 2000
  บรรณลักษณ์ 63 p. illus 9.99 ปอนด์(550 Baht)
  ชื่อชุด
 • EYEWITNESS GUIDES
 • หมายเหตุ visit:www.dk.com
  --- Sale
  หัวเรื่อง
 • WORLD WAR II
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Adams,Simon.
 • WORLD WAR II
 • EYEWITNESS GUIDES
 • WORLD WAR II
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES44352   R 503  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2904]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver