สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45486,ฉ1 45487,ฉ2
เลขหมู่ ย ส317บ 2533
ชื่อคน
 • สินจิรา สินธุเสน
 • ชื่อเรื่อง
 • บ้านของสีนวล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ต้นอ้อ 2533
  บรรณลักษณ์ ไม่ปรากฎจำนวนหน้า ภาพประกอบ 20 บาท
  หมายเหตุ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สินจิรา สินธุเสน
 • บ้านของสีนวล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J45486   ย ส317บ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  J45487   ย ส317บ C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2923]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver