สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45494,ฉ1 45495,ฉ2
ISBN 974-10-1407-4
เลขหมู่ ย ก163ผ 2536
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ผลึกไฟเย็น=Frozen Fire
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2536
  บรรณลักษณ์ 198 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  เพิ่มบุคคล
 • เนื่องน้อย ศรัทธา,ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผลึกไฟเย็น=Frozen Fire
 • เนื่องน้อย ศรัทธา,ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J45494   ย ก163ผ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  J45495   ย ก163ผ C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2929]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver