สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45509,ฉ1
ISBN 974-7961-10-5
เลขหมู่ ร.ส. ห42- ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์,บรรณาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • หลอน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อักษรกราฟฟิค ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 244 หน้า 69 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์,บรรณาธิการ
 • หลอน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC45509   ร.ส. ห42- C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2951]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver