สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40740,ฉ1 40741,ฉ2 40742,ฉ3
เลขหมู่ 394.2 ส111ต 2542
ชื่อคน
 • ส.พลายน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • ตรุษสงกรานต์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ช้างทอง 2542
  บรรณลักษณ์ 118 หน้า ภาพประกอบ 120 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ไทย-ขนบธรรมเนียมและประเพณี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ส.พลายน้อย
 • ตรุษสงกรานต์
 • ไทย-ขนบธรรมเนียมและประเพณี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39A40740   394.2 ส111ต 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39A40741   394.2 ส111ต 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39A40742   394.2 ส111ต 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [30]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver