สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45181,ฉ1
ISBN 974-268-8117
เลขหมู่ 321.8 ก196ป 2542
ชื่อนิติบุคคล
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ประชาธิไตย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาหนังสือ 2542
  บรรณลักษณ์ 153 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ประชาธิปไตย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประชาธิไตย
 • ประชาธิปไตย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32A45181   321.8 ก196ป 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3027]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver