สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45338,ฉ1
เลขหมู่ น. ก357จ 2520
ชื่อคน
 • โกเมน, วิลเลี่ยม(Willian Goldman)
 • ชื่อเรื่อง
 • จอมทรหด=Marathon Man
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ประพันธ์สาส์น 2520
  บรรณลักษณ์ เล่มเดียวจบ 20 บาท
  --- บริจาค
  เพิ่มบุคคล
 • พินัย,ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โกเมน, วิลเลี่ยม(Willian Goldman)
 • จอมทรหด=Marathon Man
 • พินัย,ผู้แปล
 • [3036]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver