สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38956,ฉ6 45299,ฉ7
ISBN 974-7379-13-9
เลขหมู่ 920 ว-ม 2541
ชื่อคน
 • วิจิตรวาทการ, หลวง
 • ชื่อเรื่อง
 • มหาบุรุษ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สร้างสรรค์บุ๊คส์ 2541
  บรรณลักษณ์ 134 หน้า ภาพประกอบ 130 บาท
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิจิตรวาทการ, หลวง
 • มหาบุรุษ
 • ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A38956   920 ว-ม 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A45299   920 ว-ม 2541 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3048]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver