สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40805,ฉ1
ISBN 974-7379-11-2
เลขหมู่ 135 ว189ค 2541
ชื่อคน
 • วิจิตรวาทการ,หลวง
 • ชื่อเรื่อง
 • ความฝัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สร้างสรรค์บุ๊คส์ 2541
  บรรณลักษณ์ 230 หน้า 185 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ความฝัน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิจิตรวาทการ,หลวง
 • ความฝัน
 • ความฝัน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  13A40805   135 ว189ค 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [307]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver