สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45280,ฉ1
เลขหมู่ 910.452 พ288ช 2542
ชื่อคน
 • ไพลิน กาญจนภานุพันธุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ชมซากุระ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นพบุรีการพิมพ์ 2542
  บรรณลักษณ์ 240หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ญี่ปุ่น
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ไพลิน กาญจนภานุพันธุ์
 • ชมซากุระ
 • ญี่ปุ่น
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A45280   910.452 พ288ช 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3071]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver