สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45220,ฉ1
เลขหมู่ 333.791 ธ13พ 2543
ชื่อคน
 • ธงชัย พรรณสวัสดิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • พลังงาน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 2543
  บรรณลักษณ์ 97 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • การอนุรักษ์พลังงาน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธงชัย พรรณสวัสดิ์
 • พลังงาน
 • การอนุรักษ์พลังงาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  33A45220   333.791 ธ13พ 2543 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3096]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver