สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45197,ฉ1
เลขหมู่ 294.301 ม83ธ 2544
ชื่อนิติบุคคล
 • มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมสัญจรที่กัมพูชา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 2544
  บรรณลักษณ์ 135 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ธรรมะในการดำรงชีวิต
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
 • ธรรมสัญจรที่กัมพูชา
 • ธรรมะในการดำรงชีวิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A45197   294.301 ม83ธ 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3101]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver