สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45327,ฉ1
ISBN 974-08-4638-6
เลขหมู่ 641.86 ว173ข 2542
ชื่อคน
 • วันชัย อิงปัญจลาภ
 • ชื่อเรื่อง
 • ขนมไทย
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2542
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า ภาพประกอบ 163 บาท
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ของหวาน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วันชัย อิงปัญจลาภ
 • ขนมไทย
 • ของหวาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A45327   641.86 ว173ข 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3119]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver