สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45329,ฉ1
ISBN 974-7845-37-7
เลขหมู่ ร.ส. บ58อ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • บุญร่วม เทียมจันทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • อัยการ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บุ๊คแบงก์ มงป.ป.
  บรรณลักษณ์ 139 หน้า 60 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • บุญร่วม เทียมจันทร์
 • อัยการ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC45329   ร.ส. บ58อ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3120]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver