สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45343,ฉ1
ISBN 974-601-657-1
เลขหมู่ น ก226ป 2534
ชื่อคน
 • กฤษณา อโศกสิน
 • ชื่อเรื่อง
 • ปลาผิดนำ้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดอกหญ้า 2534
  บรรณลักษณ์ 183 หน้า 68 บาท
  ชื่อชุด
 • วรรณกรรมไทย
 • หมายเหตุ จำหน่ายโดยสามัคคีสาส์น
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กฤษณา อโศกสิน
 • ปลาผิดนำ้
 • วรรณกรรมไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  FIC45343   น ก226ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3136]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver