สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45196,ฉ1
เลขหมู่ น ก255ต 2518
ชื่อคน
 • กาญจนา นาคนันทน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ตามนาง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แพร่พิทยา 2518
  บรรณลักษณ์ เล่มเดียวจบ 60 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กาญจนา นาคนันทน์
 • ตามนาง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC45196   น ก255ต C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3140]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver