สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45351,ฉ1
ISBN 974-85645-2-5
เลขหมู่ น ผ12ด 2535
ชื่อคน
 • ผกามาศ ปรีชา
 • ชื่อเรื่อง
 • ดิฉันก็มีหัวใจ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาส์น 2535
  บรรณลักษณ์ 262 หน้า 78 บาท
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ผกามาศ ปรีชา
 • ดิฉันก็มีหัวใจ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC45351   น ผ12ด C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3154]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver