สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45350,ฉ1
ISBN 974-276-354-2
เลขหมู่ น ก211ท 2531
ชื่อคน
 • ก.สุรางคนางค์(กัณหา เคียงศิริ)
 • ชื่อเรื่อง
 • ทางสายเปลี่ยว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2531
  บรรณลักษณ์ 614 หน้า 95 บาท
  หมายเหตุ ศิลปินแห่งชาติ ปี2529 สาขาวรรณศิลป์(นวนิยาย)
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ก.สุรางคนางค์(กัณหา เคียงศิริ)
 • ทางสายเปลี่ยว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC45350   น ก211ท C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3155]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver